Quy trình xử lý lắp máy lọc nước

Quy trình xử lý lắp máy lọc nước

MORIYAMA VIỆT NAM

CÔNG NGHỆ MÀNG VI LỌC Màng M.F có độ xốp cao, phạm vi kích thước loại bỏ từ 0.1 đến 10 micron. Vật liệu màng được làm bằng gốm sứ, Teflon hoặc Poly – propylene. Màng M.F được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp và dân dụng để loại bỏ các loại cặn có kích thước lớn.CÔNG NGHỆ MÀNG VI LỌC Màng M.F có độ xốp cao, phạm vi kích thước loại bỏ từ 0.1 đến 10 micron. Vật liệu màng được làm bằng gốm sứ, Teflon hoặc Poly – propylene. Màng M.F được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp và dân dụng để loại bỏ các loại cặn có kích thước lớn.CÔNG NGHỆ MÀNG VI LỌC Màng M.F có độ xốp cao, phạm vi kích thước loại bỏ từ 0.1 đến 10 micron. Vật liệu màng được làm bằng gốm sứ, Teflon hoặc Poly – propylene. Màng M.F được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp và dân dụng để loại bỏ các loại cặn có kích thước lớn.CÔNG NGHỆ MÀNG VI LỌC Màng M.F có độ xốp cao, phạm vi kích thước loại bỏ từ 0.1 đến 10 micron. Vật liệu màng được làm bằng gốm sứ, Teflon hoặc Poly – propylene. Màng M.F được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp và dân dụng để loại bỏ các loại cặn có kích thước lớn.

Zalo
Hotline